HUDEBNÍ NÁSTROJE A LITERATURA KYTARA – HARMONIKA – KLÁVESY - FLÉTNA

>>>  ABC MUSIC  <<<

S námi je každý hudebníkem!

 

 

ZPĚT DOMŮ  

 

Jaký nástroj?

 

Příručky  

 

Software  

 

Bazar  

 

Pošta   

 

 

Jaký nástroj si vybrat?

 

Líbí se vám hudba? Těšilo by vás  umět si na něco zahrát? Je to opravdu velký  požitek a  uspokojení zahrát  něco  sám, je  to mnohem krásnější než  pasivní poslech. Myslíte si,  že to vyžaduje hodně dřiny  a času  OMYL! Velmi   totiž záleží  na volbě  nástroje a především na způsobu hry.  

 

Jaký způsob hry mám na mysli? Nejsnáze (již po několika dnech) se naučíte hrát  doprovody. Znamená to,  že k písni,  kterou zpíváte nebo  přehráváte  (z  CD,  magnetofonu,  počítače  apod.) hrajete akordy. Nehrajete  tedy spoustu rychle se  střídajících tónů celé melodie,  ale  pouze  několik  málo,  občas  se  měnících  akordů.

 

Příkladem  je třeba  zpěv s  kytarou u  ohně. Že  neumíte zpívat? Nevadí! Při učení doma to není důležité a u ohně  ať zpívají druzí, vy hrajte. Nebo můžete doprovázet přehrávané písně. Stáváte se tak součástí hrající  skupiny a přinese vám to  také obrovské uspokojení.

 

Vhodnými nástroji pro tento druh  hraní jsou kytara (nebo podobné drnkací nástroje),  klávesová harmonika (menší  akordeon s menším počtem basových knoflíků) nebo elektronické klávesy. O výhodách a nevýhodách těchto nástrojů viz dále. 

 

Pokud  jste  náročnější  a  pouhý  doprovod  vám nestačí, pak pro rychlé naučení  jednoduchých melodií a pro snadné hraní složitějších je opět důležité zvolit ten  správný nástroj. Zde se nám nabízejí opět  elektronické klávesy  a kromě  toho nástroj,  který má  pro hraní melodie  daleko větší možnosti  a tím je  klávesová foukací harmonika. Připadá  přirozeně v úvahu i  oblíbená flétna, ale zde uváděné nástroje jsou nesrovnatelně snadněji zvládnutelné!  

 

Pro  ty ještě  náročnější, ale  stále s  ohledem na  velmi rychlé naučení základů  a jednoduché hraní,  jsou vhodné nástroje,  které mohou velmi  jednoduše hrát doprovod  i vlastní melodii  zároveň. Patří sem elektronické klávesy s poloautomatickým doprovodem nebo klávesová harmonika - akordeon. 

 

Jak se vhodné zmiňované nástroje liší  a jaké jsou jejich klady a zápory? 

 

KYTARA

 

Bezesporu v našich  krajích jeden z  nejoblíbenějších a nejrozšířenějších nástrojů.

 

Výhodou je obrovské množství písniček s akordy  pro kytaru. 

 

Nevýhodou ovšem  je, že  z počátku  většinu těchto akordů nebudete schopni  dostatečně rychle zahrát.

 

Řešením je  metoda ZJEDNODUŠENÝCH  AKORDŮ (viz. sekci Příručky), která přináší  dvě   podstatné  věci.  Jednak   radikálně  zjednodušuje prstoklad  nejdůležitějších  (ale  i  ostatních)  akordů  a  dále popisuje,  jak  převést  případné   písně  s  jinými  nebo  dosud nenaučenými  akordy  na  ty  základní  akordy  jednoduché.  

 

Metoda vychází z faktu, že každý akord lze hrát mnoha způsoby a akordy jsou  vlastně  v  základu  tři  (případně  čtyři) tóny, takže lze upravit prstoklad  do daleko jednodušší podoby.  Druhým faktem je, že písně lze tzv. transponovat a tedy zpívat i s jinými akordy.

 

KLÁVESOVÁ HARMONIKA

 

Možná se  na tento nástroj  tváříte trochu rozpačitě,  ale ve své podstatě je ještě  snazší a vhodnější než kytara  a pro amatérský doprovod nabízí  hned z počátku daleko  širší možnosti. Kytara je prostě  v  současnosti  u  nás  pouze  rozšířenější. 

 

Můžete  mít námitky, že akordeon je poněkud  velký, těžký na cestování a drahý - nic   z  toho   ale  není   úplně  pravda!   Pro  naše  potřeby nepotřebujeme žádné  dvanáctikilové monstrum se  třemi oktávami v klávesách  a  120  basovými  knoflíky.  Nám  stačí  obyčejný malý akordeonek

 

 

se dvěma oktávami  a šestnácti až dvaatřiceti knoflíky - ten  bývá mnohem  menší a  lehčí (váží  tak 2,5  až 4,5kg). 

 

Ve prospěch  klávesové  harmoniky  kromě  velmi  snadného  zvládnutí akordického  doprovodu  (na  rozdíl   od  kytary,  co  akord,  to knoflík!) může  hovořit i to, že  na kytaru hraje kde  kdo, ale s harmonikou budete individualita :-) 

 

ELEKTRONICKÉ KLÁVESY

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou díky svým možnostem tím nejvhodnějším  nástrojem, ale  nenechte se  mýlit, nemusí  to tak vůbec  být! 

 

První  nevýhodou  je  jejich  zvuková  "tvrdost" při změnách tónů  (akordů). Lze sice jednoduše  hrát kytarovým stylem se  zvoleným nástrojem  piano, ale  zní to  u řady  písniček dost divně a  s nástrojem typu  varhany jsou zase  příliš rázně sekané konce. 

 

O  ostatních  nástrojích,   které  klávesy  umí  imitovat (obvykle umí i tu kytaru), raději ani nemluvím  -  jednotlivý  tón  bývá  věrohodný,  ale zkuste zahrát posloupnost  několika tónů  a hned  bude jasné,  že to hrajete na klávesy  a  takový  akord  na  imitovanou  kytaru, to nelze vůbec srovnat.

 

Teď by  to mohlo vypadat, že klávesy  buď zavrhuji nebo, že jsou  k ničemu. Tak  to ale také  není - klávesy  jsou výborný nástroj  ale  nehodí  se    tak  příliš  pro  snadné  naučení a praktikování doprovodů k písním.

 

Pokud  jde ale o hraní melodie s doprovodem (tj. pro ty náročnější), tak nabízejí naopak zase řadu výhod. Největší výhodou  jsou asi automatické doprovody,  kdy za nás bez námahy  hrají rytmické  pozadí,  ale  pro úplného  začátečníka to není,  protože  zvolit  vhodné  pozadí  pro  konkrétní písničku z hlediska rytmu,  charakteru a nálady, to  není vůbec jednoduché a ještě  do toho  zpívat a  hrát  melodii  a neztratit  se, to  chce opravdu trochu cviku.

 

FOUKACÍ KLÁVESOVÁ HARMONIKA

 

Unikátní nástroj velmi vhodný pro snadné naučení hraní melodií. I když na tuto harmoniku lze hrát i akordy!

 

Výhodou jsou zejména pianové klávesy  (co se naučím na harmonice, zahraji  i na  libovolných klávesách),  možnost velmi citlivého ovlivňování zvuku silou  fuku  (to  klávesy  nedovedou  vůbec  a  akordeon není tak citlivý). Výhodou  je také malá  velikost a váha. 

 

Nevýhodou může být cena, která je u nových nástrojů obvykle dva tisíce a více. 

 

FLÉTNA

 

Velmi  populární  nástroj  pro  hraní  melodií. 

 

Výhodou může být rozšířenost,  cena, malá  velikost a  dostupnost skladeb  (i když všechny skladby pro flétnu jsou vhodné bez úprav i pro klávesovou foukací harmoniku).

 

Nevýhodou jsou  víceprsté hmaty na základní tóny  (na  harmonice  jsou   seřazené  klávesy  tónů)  a  nutnost zvládnutí  techniky foukání  (harmonika hraje  sama).

 

Opět nechci nijak zavrhovat krásný nástroj, kterým  flétna je, ale z hlediska snadnosti stojí  zato zamyslet se nad  možností klávesové foukací harmoniky. 

 

Takže,  co  z  toho  plyne?  Každý  nástroj    svůj  charakter a vlastnosti a hodí se pro něco jiného. Pokud nemáte s hudbou dosud žádné zkušenosti,  toužíte co nejrychleji  a nejsnadněji na  něco hrát a nemáte ambice pokračovat až do koncertní dokonalosti, máte tyto možnosti:

 

 a) Chci  hrát doprovody ke  zpěvu nebo doprovázet  reprodukovanou hudbu. Nejpopulárnější kytara,  nejvhodnější harmonika (klávesový akordeon) 

 

b)  Chci hrát  melodie (bez  akordického pozadí). Nejpopulárnější klávesy a flétna. Nejvhodnější foukací klávesová harmonika. 

 

c)  Chci hrát  melodie s  akordickým doprovodem.  Nejpopulárnější jsou klávesy. Vhodnější je spíše akordeon.